Apportprøveskolen: vann

Både UK og AK hunder får vannapport på prøve. I dette innlegget får du forklaring på forskjellene i tillegg til filmeksempel på øvelsen. 

Denne artikklen er hentet fra: Vann på apportprøve | BLOGG | Hundeliv.no

I UK får du som regel en enkel utgang i vannet og fuglen blir kastet fra land uten skudd, ellers er det ingen forskjeller fra UK til AK.

Du kommer frem til der dommer står. Det skal være minst fem meter frem til vannkanten. Som på alle de andre øvelsene får du også her en gjennomgang av hva som gjelder. Når du er klar tar du av bånd og halsbånd, setter hunden, tar et skritt skrått bakover og annonserer at du er klar. Dommeren gir tegn, gjerne ved å vinke til personen i båten eller personen på land, at det er klart. Personen i båten (eller på land) skyter og kaster en fugl i luften. Hunden skal kunne se fuglen bli kastet fra der den sitter. Når dommeren har fått se at hunden er rolig i skudd og kast nikker han til deg som tegn på at du kan sende hunden. Dette er viktig, fordi dette er den eneste øvelsen hvor du må vente på startsignal fra dommeren. Når jeg får klarsignalet sier jeg apport og hunden skal gå villig og kontrollert ut i vannet. Det betyr at den ikke skal vegre seg, men den skal heller ikke kaste seg uti som en idiot. Førstnevnte er ikke effektivt og humant i forhold til tanken om skadeskytning og sistnevnte kan være farlig for hunden.

På Horve, hvor vår prøve foregår er det et lite myrområde (ganske bløtt) før hunden må slippe seg ut i vannet. Deretter er det noen meter med vannliljer. Selv om prøvene skal være mest mulig like vanskelige, så har forskjellige områder forskjellig biotop, og derfor bør vi også trene på litt forskjellige områder, utganger i vannet, myr, siv og vannliljer. Hvis hunden ikke ser fuglen så bør den benytte vinden til å lokalisere den. Du har lov å hjelpe den med dirrigering hvis nødvendig. Det kan være stilig å se på en hund som tar i mot hjelpen du gir fra land, men hvis du står og roper uten at hunden reagerer gir ikke det like bra inntrykk. Da er det kanskje best å ikke si noe i det hele tatt. Kommando ved viltet vil fremdeles gi trekk. Hunden skal ta et godt grep om viltet og komme inn igjen til deg.  Hunden må komme over streken som dommeren har definert, og avleveringen skal skje kontrollert.

And er det mest vanlige apportobjektet under vannapporten etter at måkene ble fredet i 2017 og dermed ikke lov å benytte lengre. Noen bruker duer og ryper også her, men disse ligger ofte lavere i vannet og tåler lite gjentagende bruk i vann. Hva klubbene stiller med som klubbfugl blir opplyst i påmeldingen. Det er det lurt å trene på den type fugl som skal benyttes under prøven. Hvis du ikke har klubbfugl så leveres fuglen du skal bruke til vannapporten enten ved oppropet, eller ved en anledning båten er i land. I UK tar du den bare med og leverer rett før det er din tur. Hvis du har klubbfugl ordner stort sett klubben med dette. 

 

 

Vannapport i regelverket:

Hundens vannpasjon og dens evne til samarbeid med fører for å lokalisere viltet og apportere det fra vannet skal prøves. Ved standplassen skal dommeren meddele føreren hvor han og hunden skal stå når fuglen kastes og hvor avlevering skal finne sted.

Dette skal være minst 5 meter fra vannkanten slik at hunden har god anledning til å se fuglen bli kastet. Her skal fører oppholde seg mens hunden arbeider. Hunden skal kun dirigeres med tegn, tilrop eller fløyte. Hjelpemidler som ekstra skudd, steinkast o.l. er ikke tillatt. Hunden skal sitte fri ved førers fot inntil apportordre gis etter tegn fra dommeren. Dommeren avgjør når prøving av en hund skal avsluttes.

Særskilt for UK:
Vannarbeid i UK utføres ved apport av en fugl som kastes fra stranden ut på dypt vann. Skudd løses ikke.

Særskilt for AK:
Vannarbeid i AK utføres ved apport av en fugl som umiddelbart etter skudd kastes fra båt/land minst 50 meter fra strandstedet. På vei mot fuglen skal hunden forsere et våtmarksområde. Den del av strekningen hunden må svømme over skal stå i forhold til prøveområdets beskaffenhet, slik at den samlede vanskelighetsgrad er mest mulig lik fra prøve til prøve.

Her kan du lese praktiseringsreglene fra 2018

​PRØVEORDNING 2022 og 2023:

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v/dommerutvalg apport søkte om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. på apportprøve hvor reglene sier at tørket vilt ikke er tillatt å bruke på apportprøver.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023.

Dette gjelder nå for apportprøver:
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022 og 2023. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy. Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Ved bruk av dummy under vannapport skal dummy i all hovedsak være dekket av fjær/vinger.

 

Flere artikler i apportprøveskolen