Apportprøveskolen: spor

Det er bare AK hunder som får sporøvelsen. I dette innlegget får du vite hvordan denne foregår og et filmeksempel på øvelsen. 

Denne artikklen er hentet fra: Spor på apportprøve | Apportprøveskolen | BLOGG | Hundeliv.no

Sporet er en øvelse som bare blir gjennomført i AK. Ofte blir denne øvelsen kjørt etter bestått vann og søk da denne øvelsen krever litt mer organisering og terreng. Hvis man har bestilt «klubbfugl» så trenger du ikke tenke på å levere fugl og så videre, men hvis du har med egen må du levere fuglen etter de beskjeder som ble gitt på oppropet. Husk at hvis du benytter egen fugl må du også ta med egen slepefugl.

Sporet blir laget ved at man trekker liket av en død fugl etter seg. 

Når man kommer frem til dommer så får man en gjennomgang for hva som gjelder under denne øvelsen. Som på de andre øvelsene er det også her en tenkt strek hvor du sender hunden fra og som hunden må krysse over før du kan ta i mot apportviltet. Dommeren peker ut fluktretning og du får også beskjed om at du bare får snakke til og kommandere hunden frem til første merke, og på vei tilbake etter den har kommet forbi første merke. På en prøve forsvinner som regel hunden ut av synshold når den arbeider på sporet, derfor er dette en spennende øvelse for mange ;)

Når alt er ferdig snakka på standplass gir dommeren beskjed om at du kan starte. Da tar du av hundens bånd og halsbånd og sender hunden på apport. Jeg bruker kommandoen «søk apport» når hunden skal benytte sporet til å finne frem.  Dette gjør jeg for å skille denne øvelsen fra de vanlige apportsøkene. Andre benytter seg av arbeidstegn som f.eks en sele. Man må jo bare se hva man selv er komfortabel med, men jeg har trengt og benyttet meg av sporapporten på jakt mange ganger og vil ha en hund som skjønner hva jeg ber den om uten at jeg må bruke ytterligere arbeidstegn.

Fra startstreken, eller standplass er det omtrent 20 meter frem til nedslaget. Nedslaget er der fuglen liksom har falt ned etter at du har skutt på den. Her finnes ofte litt fjær. Når jeg sender hunden min ønsker jeg en hund som løper rett frem i den retningen jeg sender den. På denne måten kan jeg sørge for at hunden får rett vind fra nedslaget og sikre at den tar sporet med en gang. Det gjør ingenting om hunden markerer at den finner nedslaget før den drar av gårde på sporet. Hunden skal ved hjelp av sporet finne slutten. Det betyr at den trenger ikke være spornøye med nesa midt i sporet, bare effektiv. Øvelsen simulerer en skadeskyting der fuglen stikker av. Hvis hunden drar av gårde uten å ha kontakt med sporet blir jo ikke hunden så effektiv og vil kanskje ikke klare å finne fuglen, og hvis hunden er for spornøye blir den tregere og mindre effektiv.

50 meter frem i terrenget står første merke. Dette er vansligvis det eneste merket du får se. Her er ofte første retningsforandring og det er frem til dette merket får du dirrigere hunden din hvis den ikke tar sporet med en gang. Etterpå må du være stille. Det ligger folk i sporet som observerer og gir tilbakemelding til dommer hvordan hunden har gått sporet. Hvis hunden din ikke er vant med at det finnes folk i skogen så kan det være lurt å trene på dette før du går på prøve. Noen hunder synes det er rart de første gangene de oppdager folk som gjemmer seg i skogen, og husk at ikke alle er like erfarne som hjelpemannskap på prøve, så tren gjerne på litt ulike situasjoner.

Når hunden kommer frem skal den gripe apporten og komme raskt tilbake. Noen hunder tar korteste vei tilbake, andre følger baksporet. Begge deler er greit. Jeg har selv opplevd litt forskjellig når hunden er ute av syne. Med hunder som har viltbegjær litt over snittet så har fuglene både blitt spist, gravet ned, eller så har hunden forsøkt å stikke av med den. Det er jo litt morsomt å tenke tilbake på, men det var ikke så morsomt når jeg sto i det, så benytt deg av medhjelpere i sporet når du trener som kan fortelle deg hva som skjer slik at hunden din ikke lærer at den kan gjøre hva den vil når den er ute av syne eller på prøve ;)

Når hunden din er på vei tilbake får du ikke snakke til den før den er forbi 50 metersmerket, eller første merke som vi også har kalt det. Hunden må komme til deg og over den tenkte streken for avlevering. Igjen, du trenger ikke vise noen sirkuskunster for avleveringen, men en kontrollert avlevering er å foretrekke. Pakk vekk fuglen og ta hunden i bånd

Jeg har filmet sporapporten på jordet slik at dere skal få se hele sporarbeidet og få et tydelig bilde av hvordan det ser ut. Jeg har brukt en vidvinkellinse, derfor ser det litt rart ut med tanke på dybde og avstand, men dette sporet er lagt opp helt etter reglene og er faktisk litt lengre enn 200 meter. Det svarte og hvite flagget der vi står er startplassen, eller standplass. Hunden må avlevere bak denne. De rosa små flaggene viser hvor nedslaget er i mellom. Denne markeringen får dere også på en prøve. Et stykke lengre frem står det et nytt svart og hvitt flagg. Dette er 50 meter fra nedslaget og er merket du har lov å dirrigere hunden frem til. Du ser ikke flagget hele tiden på filmen fordi jeg står litt i veien, det er vanskelig å stå foran og bak kameraet samtidig… ;) Resten av flaggene (de hvite med gul plast) vil du vanligvis ikke se på en prøve, men for at du skal få se hvordan det fungerer så har jeg de med her.

 

Sporapport i regelverket

Sporarbeid (gjelder kun AK): Hundens evne til å spore opp og apportere såret småvilt skal prøves. Sporet legges i bukter med hovedretning mest mulig i medvind. Det bør gå dels gjennom åpen mark og dels gjennom vegetasjonsrikt terreng, og på betryggende avstand fra tidligere lagte spor. Standplassen og sporets forløp markeres. Ved sporets slutt legges viltet, eventuelt et annet enn det som er slept, men av samme art. Føreren får anvist startplass og sporretning ("skuddsted" og "fluktretning"). Sporet i AK skal være minst 200 meter langt og ha minst 3 stk. retningsforandringer. Hunden kan føres frem til startpunktet i line. Der må hunden løses fra linen. På kommando skal hunden selvstendig finne sporet som begynner minst 20 meter fra startstedet. Første spormarkering skal stå ca. 50 meter fra sporets begynnelse. Føreren skal oppholde seg på startstedet så lenge hunden er under prøving. Fremme ved viltet skal hunden uten spesiell kommando gripe det og raskt vende tilbake til standplass hvor det avleveres til føreren. Hunden kan dirigeres fram til første merke, og fra samme merket og inn under retur.

Her kan du lese praktiseringsreglene fra 2018

 

​PRØVEORDNING 2022 og 2023:

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v/dommerutvalg apport søkte om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. på apportprøve hvor reglene sier at tørket vilt ikke er tillatt å bruke på apportprøver.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023.

Dette gjelder nå for apportprøver:
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022 og 2023. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy. Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Ved bruk av dummy under vannapport skal dummy i all hovedsak være dekket av fjær/vinger.

  

Generelt om apportprøver

Hva er en apportprøve? 
Apportprøver for stående fuglehunder består av to og tre øvelser.

UK: Søkapport med en fugl og vannapport.
AK: Søkapport med to fugler, vannapport og spor.

Man starter med 10 poeng på hver øvelse og får trekk for ulike ting, som tygging, slipper viltet, dobbeltkommandering, nøling og så videre.

1 premie er 8-10 poeng,
2 premie er 6-7 poeng
3 premie er 4-5 poeng.

Du får poeng for hver øvelse og det er den «dårligste» øvelsen som avgjør hvilken premie du får. Om du for eksempel har 8 poeng på spor og søk og 5 poeng på vann, så får du 3 AK apport.

 

Flere artikler i apportprøveskolen