Hva er god lek mellom hunder?

Når man får en valp i hus er det naturlig at det blir litt leking hvis man har andre hunder fra før. Men hvordan vet du at det er god lek, og når bør du stoppe det?

Hunder leker fordi det hjelper dem å lære både sosiale og motoriske ferdigheter. Det hjelper dem også å bygge sosiale relasjoner. Faktisk er hundens lekeatferd viktig for hjernens utvikling og for å lære å samhandle med andre hunder på riktig måte. I tillegg er lek en fin måte for hunder å blåse av litt damp, eliminere stress og få litt mosjon.

Noen hunder er virkelig selvsikre og leker hardt. Andre er sjenerte og forsiktige. Noen hunder bjeffer og knurrer masse mens de leker, mens andre leker stille. Noen bruker labbene mye, mens andre foretrekker å bruke munnen mer.

Alt dette er normalt.

Noen synes det er vanskelig å skille mellom hva som er sunn og bra lek fra det som ikke er så bra lek.

Hundens kroppsspråk kan fortelle oss mye om hvordan leken blir oppfattet. En glad hund som liker samspillet vil ofte vise en avslappet holdning og aktivt gå inn i leksituasjonen med den andre hunden.

Hvis du er usikker på om hundene leker bra sammen så kan du prøve å skille dem et øyeblikk, for å så se om begge aktivt tar opp igjen leken.

Utover dette er det noen konkrete ting du kan se etter som kjennetegner god lek.

  • Fordi leken til hunder etterligner ekte offensiv og defensiv atferd, må hundene vise den de leker med at dette bare er lek og at alt bare er for gøy. Slike signaler kan vise seg som at hunden bukker, med labbene strekt fremover og rumpa høyt opp, at de har sprettene og lekne bevegelser, at de krøller kroppen og setter rumpa mot partneren og at de har en avslappet halvåpen munn.

  • At de bytter på hvem som «vinner». Det kan bety at de bytter på hvem som ligger på rygg, eller at den som jager lar seg jage etter en stund. Hundene trenger ikke ha rollene like lenge for at de skal trives med leken.

  • At leken tilpasses begge individene som er med på leken. Hunder kan lett skade hverandre. De har absolutt evnen til å skade en annen hund hvis det var deres intensjon. Men dette er ikke noe som skjer under lek. De voksne har lært å regulere seg, og valpen lærer å regulere seg gjennom leken. Slik regulering kan innebære å hemme hvor hardt de biter eller tone ned leken for å imøtekomme en mindre eller yngre partner.

  • At hundene stopper å riste seg skjer hvis arousalnivået går i taket. Dette roer ned hunden og kan være en pause for å få ned stresset, ellers kan det være et signal om at leken nå er over for denne gang.

  • At begge har lyst og tar initiativ i leken. Hvis den ene parten blir mindre aktiv eller forsøker å komme seg vekk er antagelig ikke leken sunn.

Under legger jeg ved noen eksempler av fin lek med mine hunder under Brises opphold her.