Apportprøveskolen: søk

På en apportprøve må både UK og AK hunder igjennom søkapporten. I dette innlegget får du se film av en søkapport og jeg beskriver hvordan dette momentet foregår på en prøve og hva du kan forvente. 

Denne artikkelen er hentet fra: Søk på apportprøve | BLOGG | Hundeliv.no

Det er to klasser på en apportprøve. UK er for hunder mellom 9 mnd til 2 år. AK er for hundene over 2 år. Det er små ting som skiller UK og AK søkapport. I UK er det en fugl, i AK er det to. I UK kan det være kortere avstand fra standplass til fugl og mer oversiktelig terreng, mens i AK skal det i følge reglene være minst 50 meter. Jeg skriver ut ifra en AK start, men som du forstår fra det over så er UK og AK veldig likt bortsett fra avstand og antall fugler.

På en apportprøve kan du ta med fugl selv, eller kjøpe "klubbfugl" på prøven. Det skal opplyses om hvilken fugl som er klubbfugl og det er selvsagt lurt å trene med den fuglen man skal bruke i forkant av apportprøven. Ulike prøver har litt ulikt system for dette med å håndtere medbragt fugl. Noen tar i mot alt med en gang, andre prøver ønsker at du på søkapporten leverer fuglen med personen foran deg i køen. Dette får du informasjon om på oppropet. Når det gjelder medbragt fugl så har man på apportprøver lov å bruke alle fugler som det er jakttid på. Det er veldig vanlig å bruke duer på søkapporten. Viltet skal være opptint og ikke tørket.

De som har fått start på søkapporten som første øvelse blir med å tråkker over området før man begynner avprøvningen.

Når det er din tur til å starte går du frem til der dommeren står. Her får du en gjennomgang av reglene, hvor du skal stå, hvor du får bevege deg i forhold til å ta i mot hunden, hvilken retning fuglene ligger og så videre. Hvis du har spørsmål, eller er usikker er det lov å spørre dommeren hva som gjelder. Som oftes er det en tenkt strek som du ikke får bevege deg over, men som hunden må krysse før du får ta i mot fuglene. Det står to flagg fremme i terrenget. Disse viser anvist område og vindretning. Når dommeren har snakket ferdig får du som regel beskjed om å starte når du er klar. Da kan du ta av kobbel og halsbånd og sende hunden på apport med en gang. Du kan legge båndet på bakken bak deg eller i en lomme.

Når apportkommandoen er avgitt så skal hunden selvstendig søke opp fuglen. Det er et poeng at øvelsen skal foregå stillferdig. Alle ekvipasjer starter med 10 poeng, deretter blir man trukket for eventuelle feil. Du har lov å skryte, men husk at du blir trukket i poeng hvis du gir kommando ved viltet, hunden skal vise at den plukker opp selv. Deretter bør du også la hunden vise at den velger å komme tilbake til deg med viltet før du eventuelt begynner å skryte. Hunden trenger ikke komme pent inn og sette seg før du tar i mot viltet, men det er klart at det tar seg best ut hvis du ikke trenger å leke målvakt for å redde viltet når hunden kommer inn. Når du har tatt i mot den første så synes i allefall jeg det er greit å ha en vest eller noe jeg kan legge fra meg viltet i, eventuelt at du har med deg en pose og får hengt den opp noe sted. Viltet skal ikke legges på bakken av hensyn til de som kommer etter. Når du har tatt i mot kan du sende hunden på neste apport direkte. Når begge har kommet inn kobler du hunden og tar med deg kritikkskjemaet til neste øvelse.  

I filmen under prøver jeg å vise hvordan en søkapport kan se ut. Jeg har gjort det så autentisk som mulig, men jeg har ikke fullt 50 meters avstand til dummyene på grunn av filmingen, jeg bruker dummy og ikke fugl og har selvfølgelig ingen dommer ved min side.  

 

Får man belønne hunden på apportkonkurranse?

Det er lov å skryte av hunden underveis, men hvis du skal belønne med drops eller noe annet så må det vente til hver øvelse er over og dommeren har sagt at dere er ferdig bedømt. Da kan du gjøre hva du enn trenger og vil. Merk at skryting ved viltet kan bli ansett som kommandering og kommando ved viltet er ikke lov. 

 

Søkapport i regelverket

Det er mange som ikke leser regelverket før en prøvedeltagelse. Under har jeg kopiert inn det gjeldende fra dommerhåndboka og NKKs regelhefte.

Søkapport - Hundens evne til å lokalisere og apportere skadet småvilt som ikke har etterlatt seg spor skal prøves. Apportobjektet legges ut i terrenget slik at det ikke er synlig fra standplassen, og uten at fører eller hund har kunnet observere utleggingen. Videre må utleggingen skje på en slik måte at hunden ikke bruker utleggerens spor til hjelp ved lokalisering av viltet. Dommeren anviser "fluktretningen" og standplassen hvor start og avlevering skal finne sted, og hvor fører skal oppholde seg så lenge hunden er under prøving. På kommando skal hunden ved utnyttelse av vinden avsøke det anviste terreng, lokalisere viltet som gripes og straks bringes tilbake til startstedet hvor det avleveres til føreren. Fører kan dirigere hunden ved tegn, tilrop eller fløyte. Dommeren avgjør når prøving av hunden skal avsluttes.

Særskilt for UK
Avstanden fra standplass til apportobjektet skal være minst 20 meter. Prøveområdet skal være oversiktlig, åpen mark, og apportobjektet plasseres slik at vinden blir best mulig for hunden, forholdene tatt i betraktning.

Særskilt for AK
Det benyttes her 2 stk. apportobjekter. Avstanden fra standplassen til Apportobjektet skal være minst 50 meter, og avstanden mellom dem minst 10 meter. Prøveområdet skal dels være åpen mark, dels tettere vegetasjon. Det skal ikke blåse medvind fra standplassen til apport objektene. For å kunne godkjennes må hunden bringe begge apportobjektene til startstedet hvor de avleveres til føreren.

Her kan du lese praktiseringsreglene fra 2018

​PRØVEORDNING 2022 og 2023:

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) v/dommerutvalg apport søkte om dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt. 4.2.2. på apportprøve hvor reglene sier at tørket vilt ikke er tillatt å bruke på apportprøver.

Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok NKKs Jakthundkomité vedtok å innvilge søknaden om dispensasjon fra pkt. 4.2.2. Apportprøve for sesongen 2022 og 2023.

Dette gjelder nå for apportprøver:
I tillegg til fersk eller opptint fugl, tillates tørket og frosset fugl som en prøveordning for sesongen 2022 og 2023. Alle fugler kan ha fjernet brystfileter, som kan erstattes med noe som er egnet. Fuglene skal ha en gjenkjennelig form. På vannøvelsen tillates dummy som er påsatt fjær/vinger fra jaktbare fuglearter. Det er ikke tillatt til å bruke nett rundt fugler, med unntak av vannapporten hvor det tillates på tørket fugl, fugler uten brystfileter og på dummy. Som slepefugl anbefales det å bruke fersk eller opptint fugl. I prøveordningen er det ikke krav til at det benyttes samme art til å slepe sporet som det som legges på sporenden. Ved bruk av dummy under vannapport skal dummy i all hovedsak være dekket av fjær/vinger.

 

Generelt om apportprøver:

Hva er en apportprøve?

Apportprøver for stående fuglehunder består av to og tre øvelser.

UK: Søkapport med en fugl og vannapport.
AK: Søkapport med to fugler, vannapport og spor.

Man starter med 10 poeng på hver øvelse og får trekk for ulike ting, som tygging, slipper viltet, dobbeltkommandering, nøling og så videre.

1 premie er 8-10 poeng,
2 premie er 6-7 poeng
3 premie er 4-5 poeng.

Du får poeng for hver øvelse og det er den «dårligste» øvelsen som avgjør hvilken premie du får. Om du for eksempel har 8 poeng på spor og søk og 5 poeng på vann, så får du 3 AK apport.


Flere artikler i apportprøveskolen