Fullbruks

  • Bringselrapport

    Det er ikke lett for en liten hund som er vant med å apportere det som ligger i enden av sporapporten og plutselig skulle begynne å levere bringselrapport i stedet.

  • Hva trener du på når du trener vannapport?

    Mange trener hele øvelsen når de trener på vannapport. Men er det egentlig veldig lurt?