apportprøveskolen

  • Apportprøveskolen: søk

    På en apportprøve må både UK og AK hunder igjennom søkapporten. I dette innlegget får du se film av en søkapport og jeg beskriver hvordan dette momentet foregår på en prøve og hva du kan forvente. 

  • Apportprøveskolen: spor

    Det er bare AK hunder som får sporøvelsen. I dette innlegget får du vite hvordan denne foregår og et filmeksempel på øvelsen. 

  • Apportprøveskolen: vann

    Både UK og AK hunder får vannapport på prøve. I dette innlegget får du forklaring på forskjellene i tillegg til filmeksempel på øvelsen.