Flere signaler for sitt

Når vilt tar fart og drar ifra hunden så har hunden en stemme i hodet som skriker «JAG, JAG, JAG»

Hunder er avlet for å være interessert i vilt. Bra jakthunder har sterkt jaktinstinkt. Det er i disse situasjonene det er vanskelig å lykkes med lydigheten.

Men tenk så enkelt ro i oppflukt hadde vært om vi klarte å få hunden til å tenke «SITT» i disse situasjonene i stedet?

Ved å få hunden til å reagere på miljøkommandoer og lære hunden å tenke rett i gitte situasjoner så vil kommandoene våre fungere som påminnelser og hjelp, istedet for ordre og trusler. Det jeg ønsker er at alle disse tingene som vi normalt møter i en jakt og prøvesituasjon skal fortelle hunden min at den skal sitte. Jeg vil at disse miljøkommandoene skal hjelpe hunden min gjøre rett og trigge rett adferd (sitt) fremfor jagning. Dernest vil jeg at mine verbale kommandoer skal fungere som en hjelp og påminnelse hvis det allikevel blir for vanskelig å sette seg i den gitte situasjonen. Fordi hunder leser hele situasjoner og lærer via assosiering så er det viktig at vi kommer på banen før hunden lærer feil adferd i de gjeldende situasjonene.

For å jobbe med følgende så må kommandoen SITT fungere på grunnleggende nivå  i hjemmemiljøet og andre steder uten store forstyrrelser først. At hunden kan sittkommanoen er nødvendig for at vi skal kunne benytte oss av læring igjennom assosiering.

Eksempel på grunnleggende sitt og bli trening

Hva kan bety sitt?
I en jaktsituasjon er det flere ting som skjer som vi kan overføre som en miljøkommando til hunden. Jeg ramser opp de jeg trener inn selv.

  • Verbal sitt på kommando
  • Fløytesignal
  • Fugl som letter
  • Skudd
  • Fugl som felles


Hvordan får vi til dette?
De fleste som ønsker å lære hunden ro i oppflukt har lært hunden sitt på fløytesignal. Dette har du mest sannsynlig lært inn ved å assosiere fløytesignalet med den verbale sittkommandoen. Dette kan vi gjøre med mange flere signaler. Jeg benytter meg av assosiering på samme måte som du lærer hunden sitt på fløyte. Presenterer det nye før det gamle.