Hører lek til i jakthundtrening?

Fra valpen er liten tar vi ganske raskt ansvar for at den lærer adferd som sitt og innkalling, men valper plukker ikke bare opp det vi ønsker at den skal lære av adferd. De lærer også hva som er forsterkende. 

Hunden lærer altså veldig fort hva den liker, hva som er gøy og hvor dette kommer fra. Dette kan jobbe for oss, eller i mot oss, avhengig av hvor bevisste vi er på dette.

Jeg har et eksempel: Hvis du har en stortgående hund og lar denne hunden jakte fritt og løpe etter fugl så har du ganske raskt en stortgående hund det er umulig å kontrollere og få kontakt med. I verste fall vil ikke hunden fungere slik du skulle ønske, og det blir vanskelig å la hunden få være løs.

Å lete opp og jage fugl er veldig forsterkende for en hund som liker dette. Hvis du lar en hund utvikle seg på denne måten på egenhånd vil det kanskje bli vanskelig å gjøre noe med dette når du finner ut at det er et problem uten å måtte bruke utrivelige metoder. Men hvis ta den samme hunden og fokuserer fra tidlig stadie på at denne hunden må gjøre ting sammen med deg, og at det i tillegg lønner seg og er gøy, så har du plutselig et verktøy som kan gjøre det lettere å styre utviklingen til hunden og du vil mest sannsynlig ikke møte problemene på den sammen måten.

For å få til dette må vi vite litt om forsterkere og hvordan de fungerer.

Leken er et av våre mest verdifulle verktøy! Jeg synes det er viktig at leken er formålstjenelig og for at den skal være det må vi vite litt om leken og hvordan den påvirker hunden.

Hvilke fordeler gir leken?

 • Leken kan brukes for å gjøre omgivelsene mindre spennende. De fleste hunder liker å leke med andre hunder. Hvis du får din hund til å ha det like gøy sammen med deg som med andre hunder blir det lettere å møte andre hunder når du går tur eller når du trener med andre.
 • I leken får hunden høyere intensitet som igjen kan gi økt fokus når du trener vanskeligere deler og momenter.
 • Du bygger opp et samarbeid med din hund.
 • Du bygger bedre kontakt.

Leken er derfor et verktøy som du kan utnytte til å trene din hund og justere din hunds egenskaper.

Hva liker hunden?
Vi har flere typer lek og vi kan leke med både leker, kroppen og godbiter.

 • Drakamp
 • Riste, drepe og buste
 • Bæreleker
 • Jage noe
 • Å bli jaget

Etter hvert som vi jobber med hunden vår vil vi også se at mange av arbeidsoppgavene hunden har vil kunne fungere forsterkende og som en lek for hunden. Apport er et eksempel på dette.

 

Når vet du at leken er bra?
Det finnes forskjellige typer lek. Men som grunnregel kan du si at hvis hunden oppfyller ett av disse tre kriteriene så er leken bra!

Hunden ...

 • jager raskt etter leken
 • griper
 • holder hardt fast

 

Har du tenkt på at forsterkere er relative?

De er avhengig av individ - En ball er ofte forsterkende på atferden til en hund, men ikke en kanin. Gulrøtter fungerer fint som forsterker til en hest, men ikke en katt. En flaske parfyme ville vært forsterkende på atferden min, men kanskje ikke på din.

og situasjon - Er du glad i å bade, vil muligheten til å ta et hopp i havet være forsterkende en sommerdag, men sikkert ikke en januarmorgen. Jeg liker salte peanøtter, men ikke hvis jeg er veldig tørst. Hunden min elsker å få kos, men ikke når nabokatten går forbi.

 

Ulike leker kan gi ulikt resulat.

Det finnes mange typer leker. Det er viktig å finne ut hvilken type hunden din liker. Det går ann å lære en hund å like mange type leker, men det er jo fint å slippe å bruke tid på dette hvis man finner noe hunden har en eller annen grunninteresse for. Da kommer vi også mye raskere frem til hvor vi kan benytte leken til å skape eller forsterke adferd. Test på din hund hvilke leker som oppfyller de tre kriteriene jeg beskrev over.

Ofte er myke, fuffy leker mer attraktive enn harde knuter.

Tykkelsen på lekene varierer. Tynne fleecefletter gir f.eks bedre grep for noen hunder, men mer tygging hos andre.

Noen føles fyldigere og noen hunder liker leker de kan begrave tennene i. Noen leker er laget med en åpning hvor du kan legge inn en flaske. Denne gir etter når hunden tygger og lager en knaselyd som virker engasjerende for mange.

Bitepølser er vanskelig  å holde fast i for noen. Andre elsker de!

Lange leker gir mer fart og engasjement. De skaper mindre konflikt i leken da det blir mer avstand mellom deg og hunden. Mange hunder liker også bedre å jage ting enn å faktisk ta de. Noen hunder elsker kamplek. Noen liker best å få bære leken

 

Hvordan leker jeg?

Det kan ta tid å utvikle leken. Hvis det er vanskelig å få igang hunden kan du starte med å kaste leken, holde hunden i halsbåndet mens du kaster og deretter løpe om kapp med hunden. Noen hunder trigges mer av konkurransen,  enn om selve leken.

Hunden kan også få jage godbiter som du holder i hånda, eller som du triller langs bakken.

Tenk på to ting når du kaster ned leken/godbitene.

 1. Det hunder gjør når du slenger ned leken/godbiten belønner du.
 2. når hunden er interessert og fokusert på leken/godbiten er det større sjans for at hunden vil ta den.

Hvis du venter til hunden mister fokus

 1. belønner du dårlig fokus
 2. minsker sjansen for at hunden tar leken/godbiten

 

Belønningsplassering
Når du presenterer en godbit for hunden skaper du forventninger om hvor konsentrasjonen skal være.

Eksempel: Hvis du øver på at hunden din skal ligge og bli et sted, men velger å belønne dette slik at hunden må reise seg for å få tak i belønningen så er det ikke i den liggende tilstanden du forsterker.

Eksempel 2: Hvis du trener på at hunden skal gå bak, men belønner slik at hunden må komme foran for å spise godbiten, så vil dette bli hundens forventning.

Eksempel 3: Hvis du trener på bli sittende, men kaller inn hunden for å gi godbiten, stedet for å gi godbiten der hunden sitter så er det innkallingen du belønner.

 

Avslutte leken
Alltid avslutt med å stjele leken før hunden slipper, eller avslutter leken selv.

 

 

Les mer om lek:

Den viktige leken

Vanlige feil i drakamp med hunden