Jakttrening

  • Tren apport på tur

    Når jeg går på tur pleier jeg å pakke med meg et par dummyer sånn at jeg kan trene litt med hundene underveis.