Hvorfor trener vi med frivillig adferd og hvorfor er det smart?

Har du lurt på hvorfor jeg er så opptatt av å lære inn sitt og apport uten kommando, og hva poenget med frivillig adferd egentlig er?

Jeg benytter meg av frivillige adferder i alle innlæringsprossesser med hunden min. Å lære hunden hva den skal gjøre før jeg begynner å blande inn kommandoord er helt sentralt i treningen og danner grunnlaget for alt jeg senere gjør med hunden.

Å lære hunden å jobbe uten signaler fra oss har en rekke fordeler..

  • Ved å trene inn adferden frivillig kan du trene inn, utvikle og perfeksjonere adferder uten å ødelegge de verbale signalene før du har begynt. 
  • Innlæringen går lettere fordi hunden ikke har noe kroppspråk eller andre signaler å henge afderden på.
  • Frivillig adferd gjør det lettere å problemløse. Når det oppstår problemer med en adferd kan man i stedet for å fortsette å bruke verbalt signal og få en stor variasjon i adferden, ta adferden ut av situasjonen og trene den frivillig til den holder det nivået du ønsker for å så sette det sammen med signalet igjen.
  • Du kan du utnytte frivillig adferd for å tilrettelegge treningen slik at du bare jobber med verbale signaler der du må, mens hunden tilbyr resten. Dette reduserer hvor mye du må planlegge for i en treningssituasjon og kan gjøre at overgangene mellom trening og belønning går mye lettere.  
  • For at hunden skal kunne gjøre adferder frivillig så må den jobbe aktivt og ha god kontakt med deg. Dette gir deg diagnostiseringsmuligheter hvor du gjennom treningen kan finne ut hvor forstyrret hunden er i en situasjon eller i et miljø og trene den til å tåle mer. 

Synes du dette er spennende og vil lære mer?

Sjekk ut tilleggskurset TRENERFERDIGHETER når du melder deg på mine fremdriftsplaner.

Se kursene her!

Forslag til mer lesing:

Hvorfor er det viktig å lære fuglehunden å jobbe for avstandsbelønninger?