Hva er en fersksporprøve?

En fersksporprøve består i at hunden skal følge etter et levende hjortedyr sammenhengende i minst 30 min.

Før prøven starter har du selv eller dommer/arrangør vært ute og funnet ferske spor eller sett dyr slik at man vet at det har vært dyr på stedet. Disse sporene skal være minst en time gamle før hunden settes på.

Når hunden starter så skal man vite hva slags dyr det dreier seg om, og underveis skal man forvisse seg om at det er det samme dyret man går etter. Det betyr at du som fører må følge godt med og vite hva du sporer på fordi sportegn i marka kan være det eneste tegnet du får på dette. Dommeren følger selvsagt også med her.

Etter 30 min kan prøven avsluttes uten at hunden har fått fram dyret så lenge man finner andre tegn på at hunden har fulgt etter det samme dyret. 

Fersksporprøve er nødvendig for å møte krav for å bli godkjent ettersøkshund (i sammen med blodspor), men etter delingen av championatene med de nye championatreglene inngår fersksporet nå også i viltsporchampionatet.

Dommeren har visse kriterier han dømmer etter. Både på ferskspor- og blodsporprøver ser ikke bare dommeren på hunden - en fører kan like gjerne ødelegge dersom han ikke vet å lese hunden, eller tydelig viser at han ikke har kontrollen. Når dommeren vurderer, skal han tenke - er dette en ekvipasje jeg kan slippe på et reelt ettersøk?

Dommeren skal bedømme om hunden klarer å a) følge spor b) utrede tap c) jobbe i fornuftig tempo med tanke på at han skal ha en skytter med seg d) er trofast mot det sporet han settes på e) ikke gir opp f) at hund og fører samarbeider godt. Det er dette som er viktig i reell ettersøkssammenheng.

På en fersksporprøve får du ikke premie, bare poengberegning. For å bli godkjent for ettersøk må du ha minst 7 poeng. Poengberegningen på en fersksporprøve er slik.

Ferskspor:

  • 10-9 p særdeles godt arbeid
  • 8 p meget godt arbeid
  • 7 p godkjent arbeid
  • 6-5 p brukbart arbeid
  • 4-3 p måtelig arbeid, ikke helt uten verdi
  • 2-0 p dårlig arbeid, helt verdiløst

Selv tenker jeg at det er etter godkjenningsprøvene er gjennomført at det virkelige arbeidet begynner. Hunden er fortsatt en baby på dette stadiet.

Blodsporkurs (online)