Belønningsbasert fuglehundtrening

Belønningsbasert fuglehundtrening: Lær å trene jakthunden belønningsbasert

Er du nysgjerrig på belønningsbasert fuglehundtrening? Det er et økende press fra samfunnet når det gjelder jaktetikk og metoder for jakthundtrening. Jeg har selv hatt en reise der jeg begynte med relativt tradisjonell hundetrening som jeg hverken mestret eller var komfortabel med, til å jobbe med belønningsbaserte metoder hvor læringsteori ligger til grunn.

Metodene jeg følger nå faller under treningsfilosofien som kalles belønningsbasert fuglehundtrening eller belønningsbasert jakthundtrening.

Dette er en treningsfilosofi hvor jeg prøver å legge til rette for at hunden gjør rett, for å så øke sannsynligheten for rett adferd ved å belønne hunden for den adferden jeg vil ha mer av. 

For å jobbe med hunden på denne måten må jeg ha og bruke belønninger som hunden faktisk vil ha. Dette er ikke isolert til godbiter og ros.

Jakthundene våre er velsignet med mange interesser. Alt hunden liker å gjøre kan brukes som en belønning. Derfor kan det å jakte, løpe, utrede, leke, apportere, spise, bade og snuse fungere som gode belønninger. 

Men for å kunne bruke dette som belønninger må jeg sette det i et system. Hunder er gode til å forstå slike sammenhenger hvis vi presenterer det i et system.

Når vi er på jakt så skal det ofte ikke mer enn en felling til før hunden skjønner sammenhengen mellom smellet og vilt som faller. Det overrasker meg alltid hvor raskt hunder lærer sammenhengen mellom folk som løper på jaktprøve og en hund i stand. For ikke å nevne alle hundene som slutter å sette seg på sittsignalet, men strekker i stedet på hodet og ser opp i luften etter fugl.

Dette er læring gjennom assosiering, og alle organismer lærer på denne måten.

Hunder som har opplevd å finne gjenliggere under utredning, vil ofte droppe en ettergang til fordel for å lete etter flere gjenliggere. En unghund som finner fugl under ei skjørtegran utvikler seg raskt til en liten biotopjeger som leter etter flere fugler i lignende terreng.

Det at hunden lærer gjennom assosiering kan være en stor hjelp for oss, men det kan også skape store problemer hvis vi havner på etterkant av hundens utvikling.

For å unngå dette må vi ha noen trenerferdigheter.

En av disse er timing.

Timing handler om vår evne til å fortelle hunden at det den gjorde var rett og at det er denne adferden vi vil ha mer av. Men det handler også om å klare å se øyeblikket rett før hunden gjør feil slik at vi kan stoppe den fra å faktisk gjøre feil, eller enda bedre, hjelpe den å gjøre rett.

En annen trenerferdighet er gjøre treningen vanskelig nok til at du kommer videre, men ikke så vanskelig at hunden gjør feil hver gang. Dette gjør vi ved å dele opp øvelsene i mindre deler og trene inn hver del før vi setter det sammen til en helhet.

Et eksempel finner vi i apporten. Vi sender ikke hunden direkte på en nyskutt fugl og prøver å lære den apport i den heiteste situasjoner vi kan komme på. Vi deler opp øvelsen i holde, gripe, bære fase før vi lærer den en avlevering. Deretter lærer vi in momentene å hente og søke før vi setter hele øvelsen sammen. På denne måten blir det enklere for hunden å forstå hva vi ønsker av den og vi unngår at den lærer feil som å stikke av med, eller spise viltet. 

Når vi trener hund, kan vi bare trene en egenskap om gangen. Et eksempel på dette er når du tar med fuglehundvalpen i fjellet for å la den utvikle søket, få sine første fuglekontakter og bli mer selvstendig. Dette er viktige egenskaper som vi selvsagt må bruke mye tid på å utvikle, men på et eller annet tidspunkt vil antagelig hunden begynne å jage fugl.

Hvis du ikke har brukt tid på å lære hunden en innkalling eller et stoppsignal som virker så vil treningen bli kontraproduktiv herfra og videre av den enkle grunn at hvis en ung hund får mye erfaring med å jage fugl eller annet vilt så vil det bli unødvendig vanskelig å få det under kontroll igjen.

Derfor er det også en trenerferdighet å gjenkjenne dette og endre treninga vår før hunden utvikler et problem som kan bli vanskelig å løse. Hvis du klarer å se og reagere på tendensen til at ting begynner å utvikle seg så kan du ta grep som forebygger at problemene oppstår i det hele tatt.

Belønningsbasert fuglehundtrening handler om å være i forkant og legge opp til at det blir mest mulig rett fra starten av.

Se alle onlinekurs her

Les mer om hundetrening i bloggen min