Belønningsbasert fuglehundtrening: Lær å trene jakthunden belønningsbasert

Er du nysgjerrig på belønningsbasert fuglehundtrening? Det er et økende press fra samfunnet når det gjelder jaktetikk og metoder for jakthundtrening. Jeg har selv hatt en reise der jeg begynte med relativt tradisjonell hundetrening som jeg hverken mestret eller var komfortabel med, til å jobbe med belønningsbaserte metoder hvor læringsteori ligger til grunn.

Metodene jeg nå trener etter faller under treningsfilosofien som kalles belønningsbasert fuglehundtrening eller belønningsbasert jakthundtrening. Dette er en treningsfilosofi hvor jeg legger til rette for at hunden gjør rett, for å så øke sannsynligheten for rett adferd videre fremover ved å belønne hunden for den adferden jeg vil ha mer av. Ved å dele opp øvelsene i mange mindre deler blir det lettere å øke vanskelighetsgraden samtidig som jeg sørger for at hunden forstår oppgaven underveis.

For å jobbe med hunden på denne måten må jeg ha og bruke belønninger som hunden faktisk vil ha. Dette er ikke isolert til godbiter og ros. Jakthundene våre er velsignet med mange interesser. Siden jeg kan bruke alt hunden vil ha, eller kan gjøre, som en belønning så kan det å jakte, løpe, utrede, leke, apportere, spise, bade og lukte fungere som gode belønninger for arbeid. 

Det handler om konsekvenser og hunder er kjempegode til å se sammenhenger.

Når vi er på jakt så skal det ofte ikke mer enn en felling til før den skjønner sammenhengen mellom smellet og vilt som faller. Det overrasker meg alltid hvor raskt hunder lærer sammenhengen mellom folk som løper på jaktprøve og en hund i stad. For ikke å nevne alle hundene som slutter å sette seg på sittsignalet, men strekker i stedet på hodet og ser opp i luften etter fugl.

Alle organismer styres etter konsekvensenes kraft.

Hunder som erfarer at det kan ligge gjenliggere på setet vil ofte droppe en meningsløs ettergang og heller rote rundt på stedet på let etter flere. En unghund som finner fugl under ei skjørtegran utvikler seg raskt til en liten biotopjeger som leter etter flere fugler i lignende terreng.

For å kunne benytte alle disse tingene som belønning må vi lære hunden at det er vi som tildeler tilgang på disse ressursene. Vi må sette det i et system.

De fleste fuglehunder ville ikke nølt med å hente apportrype i fjellet hvis de visste at det var det eneste de måtte gjøre for å få mer slipptid.

Slik jeg ser det er ikke den største utfordringen i belønningsbasert fuglehundtrening å finne belønninger som hunden vil jobbe for. Det som er vanskelig er å legge opp treningen slik at hunden gjør rett samtidig som oppgaven øker i vanskelighetsgrad.

Det krever at vi er gode på å trene hund. Uansett hvilken metode vi foretrekker å trene etter, så er det enkelte ferdighet som kreves fra vår side for å få til bra hundetrening. Vi kaller det for trenerferdigheter.

En av disse er timing. Timing handler om vår evne til å gi tilbakemelding på rett tidspunkt slik at hunden kan forstå nøyaktig hva vi vil at den skal gjøre mer av. Timing handler også om å bli flink til å gjenkjenne hva hunden gjør rett før den gjør en adferd slik at vi kan tilpasse vår reaksjon og enten stoppe hunden fra å gjøre feil, eller hjelpe den å gjøre rett.

Et eksempel: Vi har ropt på hunden og signalisert at den skal komme på innkalling. På vei inn snur hunden på hodet og ser at det finnes en annen hund i nærheten. En hundetrener med dårlig timing vil ofte havne på etterskudd og ikke klare å gjøre noe før hunden har vinklet av og er på vei mot den andre hunden. En hundetrener med god timing vil kjenne igjen signalene hunden gir før den vinkler av og dermed kunne gjøre tiltak for å hjelpe hunden fullføre innkallingen uten feil.

Å tilpasse treninga slik at du legger opp til rett vanskelighetsgrad for hunden er en annen ferdighet. I belønningsbasert fuglehundtrening kaller vi det å sette kriterier. Det handler ofte om å dele opp øvelsene i mindre deler og trene inn hver del for seg før man setter det hele sammen til en større øvelse. Dette gjør oppgavene overkommelig for hunden samtidig som du øker vanskelighetsgraden i passelige porsjoner.  Å sette kriterier for treninga handler også om å tilpasse miljøet vi trener i. Vi gjør et bevisst valg av kriterier når vi sørger for å la hunden få sine første opplevelser av fugl i lett motvind på snille vårryper, eller når vi sørger for å trene apport inne på stuegulvet før vi ber hunden om det samme utendørs. 

Til slutt vil jeg trekke frem vår evne til å balansere hundens trening og utvikling. Når vi trener hund, kan vi bare trene en egenskap om gangen. Det betyr at når vi setter søkelys på en egenskap så kan dette gå på bekostning av en annen.

Det er for eksempel helt normalt å ta med unghunden i fjellet for å la den utvikle sine egenskaper når det kommer til søk, selvstendighet, viltfinnerevne og fuglehåndtering. Det er selvfølgelig kjempeviktig at hunden utvikler disse egenskapene. Problemene dukker først opp hvis hunden også oppdager gleden med å jage fugl og ikke har de nødvendige forkunnskapene slik at den kan stoppes i disse situasjonene. Hvis en ung hund får mye erfaring med å jage fugl eller annet vilt så vil det bli unødvendig vanskelig å få det under kontroll igjen. Derfor er det også en trenerferdighet å gjenkjenne dette og endre treninga vår før hunden utvikler et problem som kan bli vanskelig å løse. Hvis du klarer å se og reagere på tendensen til at reisen blir treigere, at ettergangen blir lengre, at hunden tjuvreiser eller forløpet til at hunden tygger på apporten så kan du ta grep som forebygger at problemene oppstår i det hele tatt.

Ferdighetene for å få til bra hundetrening ikke er isolert til belønningsbasert fuglehundtrening alene. Derfor vil man finne mange likheter i treningen uansett hvilken bakgrunn man har.

Belønningsbasert fuglehundtrening handler om å være i forkant og legge opp til at hunden gjør rett og derfor blir det effektiv hundetrening hvor både hund og fører har det hyggelig sammen. 

Vil du lese mer om mine onlinekurs? Trykk her