Hasse fikk CERT og ble BIR på Fellesutstilingen Vest

Hasse fikk Excellent, CK, CERT, 1BHK og BIR på fellesutstillingen vest. 

Jeg dro tur retur til Bergen for å gå på utstilling.