Minikurs: Deteksjon 'feb

Deteksjon er første steg i ettersøksarbeidet, og er en interessant tilnærming for både småviltapportøren og for de som går ettersøk etter større vilt. Prinsippene bak deteksjon er at hunden kan gjenkjenne og respondere på en targetlukt. Hunder kan trenes til å finne et «bibliotek» av lukter. For eksempel kan en narkohund kunne finne flere ulike narkotiske stoffer, på samme måte som en apporterende hund kan finne forskjellig vilt som ulike typer fugler, hare og rev. Første steg er å sette sammen det "å finne noe" med den påbegynte frysmarkeringen vår.

På dette kurset setter vi sammen frysmarkeringen med det å finne noe. Du lærer metoder for å videreutvikle markeringen og lære hunden utholdenhet i søket. Vi skal generalisere adferden "å finne" og jobber med søket i flere forskjellige miljø som jeg har bygget opp i min lille SmellerKjeller. 

Minikurset består av en kurskveld + to treninger og arrangeres 10, 13 og 18 februar.

Pris: 1000,-