Ettersøk - Deteksjon

Deteksjon er første steg i ettersøksarbeidet og det er en interessant tilnærming for både småviltapportøren og for de som går ettersøk på større vilt. Prinsippene bak deteksjon er at hunden kan gjenkjenne og respondere på en targetlukt.

Hunder kan trenes til å finne mange targets, man bygger opp et «bibliotek» av lukter. For eksempel vil en narkohund lære å finne mange ulike narkotiske stoffer, på samme måte som en hund trent på eksplosiver vil reagere på flere typer eksplosiver og en apporterende hund kan f.eks hente ulike fugler, hare og rev.

Deteksjon er nyttig når det ikke er noen måte vi kan gjøre dette selv ved å bruke våre øyne eller andre effektive instrumenter. Da koker det ned til å finne lave konsentrasjoner lukt og små eller gjemte targets, som f.eks å finne narkotika gjemt i bager folk bærer, lokalisere utøy i hotellsenger, eller finne små dråper blod i forbindelse med et ettersøk.

 

Først må hunden bli interessert i det den skal finne
Når vi skal trene på dette bruker folk ofte i starten en høy konsentrasjon av targetlukt kombinert med noe hunden opplever som veldig positivt, så den lærer å assosiere positive ting til targetlukten. Dette er klassisk betinging. Det positive kan være enten mat eller lek. Når vi skal bruke jakthundene våre praktisk til ting de egentlig er avlet for får vi drahjelp på dette. Allikevel kan det være nyttig å lære inn adferden på noe «annet» for å trene på detaljene.

Markere funn
Så må hunden lære å markere funn på en eller annen måte – bjeffing, sette seg ned, fryse konsentrert på funnet eller bringe det tilbake til føreren (apport). Den eneste måten vi kan se at hunden har funnet noe er når den endrer sin atferd slik at vi forstår den har funnet noe.

Generalisering
Når hunden vet hva den leter etter, vet hvordan den skal søke og markere, begynner generaliseringsprosessen. Til slutt skal hunden ha lært å søke og forvente funn i alle de ulike miljøene den er forventet å skulle jobbe i. Disse prinsippene følges av politi, tollvesen og militære søkshunder som er trent på narkotika, eksplosiver, penger og tobakk, men også av sivile søkshunder som er trent på skadedyr, mugg og råttne telefonstolper. Jakthunder utfører også deteksjonsoppgaver hvor viltet har blitt skutt på og må bli funnet og hentet, eller påvist.

Jeg benytter meg av dette for å bygge samarbeid og øke forståelsen for sporarbeidet som skal komme.