Apport: Hvordan forbedre et dårlig eller urolig grep?

Apport er som kjent satt sammen av mange deler (holde, gripe, søke, avlevering og vi kan kanskje legge på innkalling og på plass også) Når noe ikke fungerer så kan vi ofte plassere det i en av disse delmomentene. I apport er en av de vanligste feilene at hunden tygger, tar nye grep, griper- eller holder dårlig, og slipper apporten alt for tidlig. Dette er en uting på jakt, og kan også være det poenget som slår deg ned en premiegrad på prøve.

Hvis du har en hund som gjør noe av det overstående er for eksempel både hold og avlevering for dårlig. Noen ganger er årsaken til dette at man ikke har jobbet godt nok under innlæringen. Det beste er selvsagt å gjøre jobben ordentlig fra starten av, men når man begynner å få problemer med konkrete ting i treningen liker jeg ta den gjeldende delen ut av den hele øvelsen og trene spesifikt på dette. I filmen under viser noe av det  jeg gjør når jeg trener delmomentet hold. Det er dette jeg ville gått tilbake til hvis jeg hadde problemer med tygging eller løst grep.  En god avlevering får man hvis hunden holder objektet helt til den får beskjed om å slippe, så dermed får man også bonustrent på avleveringene i disse øvelsene.

Jeg ønsker en hund som skal holde objektet helt til jeg ber den om å slippe. Det skal den klare selv om den blir forstyrret av noe, eller noen, selv om den får vann i ørene og selv om noe annet frister. For at hunden skal slippe benytter jeg kommandoordet «takk». Når hunden har lært å holde under enkle og stille omgivelser er det min jobb å videreutvikle og generalisere dette. De fleste jobber ikke nok med forstyrrelser når hunden holder apporten. Mange hunder slipper under så enkle ting som når hånda kommer ned eller når godbitene kommer frem. Det er vårt ansvar å sørge for at hunden vet hva jobben går ut på. Utfordre hunden din!

I begynnelsen av filmen benytter jeg meg av omvendt lokking. Jeg synes det er veldig greit at hundene kan denne leken før jeg begynner å jobbe med delmomentet hold. Det finnes hundrevis av oppskrifter på omvendt lokking på internett hvis du ikke vet hvordan det fungerer. Målet med omvendt lokking i dette tilfellet er at hunden skal lære å fryse bevegelsen og motstå det den blir fristet med. Årsaken til at jeg gjør dette er fordi jeg ønsker det samme når hunden har apporten i munnen, OL er en lek som går på selvkontroll. Å klare å beholde apportobjektet i munnen og ikke la seg friste av andre ting (som å la være å riste seg når man har vann i ørene, klare å komme inn med objektet selv om det skjer noe eller lukter noe og så videre) handler absolutt om selvkontroll.  Jeg begynner  uten apporten for å lære hunden hvilken adferd jeg ønsker.  Hunder tilbyr lett den siste adferden man trente på, dermed er det enkelt og overføre dette til også å gjelde med noe i munnen.  Når hunden klarer dette mens den blir fristet med drops legger jeg på andre forstyrrelser og provokasjoner. Jeg er nøye på at hunden skal holde med et fast grep og ikke slippe før «takk» uansett hva som frister.  Her er det bare et spørsmål om å være oppfinnsom nok.

Når hunden får dette godt til kan man gradvis begynne å sette delmomentet hold sammen  med de andre momentene igjen. Begynn forsiktig og bygg gradvis opp øvelsen.