Fullbrukstrening '18

For to år siden introduserte Anders Landin meg for Sveriges fullbruksprøver. Det første året trente jeg ivrig, det andre året kom VM og tok all tid og fokus. Men nå er jeg tilbake i treningsmodus og for å få litt treningsmotivasjon og for å se at jeg er på rett vei meldte jeg med på fullbrukstreningen hos Ingrid og Thomas. Jeg fikk også lurt med meg min venninne Cecilie, i håp om å trigge hennes nysgjerrighet mot fullbruksøvelsene slik at jeg har noen å trene med.

På veien ned besøkte vi Cecilies oppdretter Lone. Deretter reiste vi videre til Anders, min oppdretter, og ble der en natt. Det er alltid stas å komme innom Anders, og han og hans familie er alltid så utrolig gjestfrie. Kvelden ble loset inn med ost, vin og godt hundesnakk. Anders har fantastiske treningsområder og det er alltid en ekstra utfordring å trene på gården til Anders med alle utfordringene som finnes der i form av kaniner, høns, rapphøner og fasaner med kyllinger, kanadagjess, rådyr, dåhjort og villsvin. Det er en fantastisk idyllisk plass med mye dyreliv. Anders sa som vanlig noen lure ting jeg legger på minnet og skal forsøke å lære av. 

Fredag ettermiddag ankom vi Thomas og Ingrid. Vi ble tatt godt i mot og fikk en teltplass mellom fasangården og hønsehuset. Ingrid har skaffet seg rasehøns, type frittgående, og når teltet vår var reist og det norske flagget var plantet i jorden klukket hønene rundt og inspiserte området. Tønes og Trygve var trollbundet. Det er sjelden han ser så store fugler som den brune hanen og han lurte nok veldig på hvordan den smakte. Heldigvis virket det som at han aksepterte rimelig kjapt av disse tilhørte gården og måtte få lov å vandre rundt. Den ene høna hadde 14 kyllinger, og Tønes skulle gjerne testet angrepsteknikkene sine på disse. Med litt påpasselighet klarte vi unngå drap på Hedinge gård denne gangen.

Ingrid bød på middag fredag kveld og det var god stemning blant deltagerne. Vi gikk igjennom helgens program før praten gikk lett resten av kvelden. På lørdag startet første øvelse allerede klokken sju. Det var tidlig for alle som ikke ble vekket av den brune hanen klokken halv fem. Etter en herlig frokost og flere kopper te var vi klare til første øvelse.

Søksrutan

Hundens förmåga att arbeta fritt och apportera långt från skottplatsen ska provas. Hunden ska på förarens kommando fritt avsöka och apportera en utlagd vild hönsfågel inom anvisat område. Området ska vara relativt öppet, cirka 100 meter brett och cirka 250 meter långt, och fågeln placerad på för föraren okänt avstånd. Föraren tillåts gå med hunden ut i området. Vid startplatsen ska domaren meddela föraren provområdets gränser. Momentet avbryts när hunden sökt igenom området utan att finna viltet.

Jeg synes taktikken rundt søksrutan kan være litt vanskelig, men det gjelder å få hunden i best mulig vind. Når jeg har trent hjemme har jeg brukt å be Vidar legge ut vilt til meg slik at jeg overhodet ikke vet hvor det ligger. Så har jeg ganske enkelt forsøkt å finne den igjen. På trening hjemme har det variert veldig om hundene finner det med en gang, eller om vi må lete lengre.  Denne gangen tok det under et minutt før Trygve kom tilbake med en fasan og momentet var over. Flinke, flinke Trygve.

Reveslep
Hundens förmåga att spåra och apportera räv ska provas. Räven ska vara kall (väl upptinad om den varit frusen) och väga minst ca 3,5 kg, men inte mer än 7 kg. Släpspåret ska vara cirka 300 meter långt och läggas i bukter och om möjligt i medvind. Vid spårläggning ska omväxlande terräng eftersträvas, d.v.s. spåret bör i förekommande fall läggas över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Startplatsen och spårets sträckning markeras till ledning för domaren. Vid spårets slut läggs den släpade räven. Föraren får visa hunden startplatsen och spårriktningen samt avge kommando, varpå hunden lugnt ska ta an spåret och arbeta ut detsamma. Föraren får följa hunden i högst fem meter och ska därefter återvända till startplatsen. Hunden ska utan anmaning apportera räven, och snarast återvända. Föraren får inte avlägsna sig från startplatsen under hundens arbete. Lyckas inte hunden i sitt arbete har föraren rätt att två gånger kalla in hunden och på nytt från startplatsen anvisa spåret. Hund som spårar fram till spårslutet utan att apportera räven tilldelas betyget 0

Jeg har måtte jobbe en del med Trygve og reven, og fikk se under dette momentet at jeg enda ikke har en helt sikker reveapportør da han la ned reven på vei inn en gang. Men fra å fullstendig vegre reven, til at han faktisk apporterer den så synes jeg vi har kommet ganske langt. Opptaket er raskt og effektiv uten nøling og det er bare Trygves iboende "jeg vil helst slippe unna" som henger igjen. Jeg er sikkert på at etter noen få treninger til så er dette helt på plass.  Tidligere var reveslepet siste øvelse på dag en, nå er momentet flyttet frem til nummer to.

Fritt följ vid smygjakt og Kvarstannande och lugn vid smygjakt

Hundens förmåga att kunna uppträda tyst och lugnt i en jaktsituation ska provas. Föraren går med hunden okopplad vid sin sida eller bakom sig längs en cirka 100 meter lång naturlig stig, som vid behov markeras. Hunden ska hela tiden följa sin förare. Lågmält stöd får ges, dock inte på ett sätt som skulle störa jakten. Hundens förmåga att kunna uppträda tyst och lugnt i en jaktsituation ska provas som en direkt fortsättning på föregående moment. Hunden lämnas på platsen stående, sittande eller liggande, tyst och helst endast med tecken, och föraren fortsätter cirka 100 meter längs stigen så att föraren kommer utom synhåll från hunden. Hunden ska hela tiden vara tyst och lugn. Efter två minuter avfyras ett skott och efter ytterligare tre minuter ska hunden visslas eller kallas in. När den kommer fram till föraren ska den utan kommando, eller med endast svagt stöd, sätta sig eller ställa sig vid denne.

Denne øvelsen er jeg skikkelig trygg på. Trygve følger fint, legger seg på kommando (tegn) og venter stødig i skogen. Jeg fikk ekstra skryt for å være den eneste som anerkjente dommeren i enden og snakket med han etter å ha forlatt Trygve fremfor å bekymringsfullt stirre veien jeg kom fra for å se om hunden kommer etter. Dette er noe både jeg og Vidar hele tiden gjør på jakt og det er vane for hundene og av og til bli forlatt, at noe skytes og at de senere blir hentet fra der de sitter. Jeg benytter meg også av dette på fuglejakt. Hvis en hund har stand må den andre hunden sitte og se på fra avstand. Bra øvelse. Fint med en gjennomkjøring i en prøvesituasjon.

Blodspor

Hundens spårningsförmåga och självständighet ska provas som en fortsättning på närmast föregående moment. Vid spårläggning ska omväxlande terräng eftersträvas, d.v.s. spåret bör i förekommande fall läggas över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Spåret ska om möjligt börja på öppen plats cirka 50 meter från den plats till vilken hunden kallades in under föregående moment, och leda in i omväxlande terräng. Spåret ska vara cirka 400 meter långt och så lagt att det bildar fyra räta vinklar. Avståndet mellan vinklarna får inte understiga 50 meter. Spåret ska blodas minst 2 timmar före hundens start, och läggs med 1 dl blod per 200 m med hjälp av spårläggarkäpp eller droppflaska. Blodstämplarna eller blodstänken avsätts med cirka 1 meter inbördes avstånd. På det första tiotalet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare. På en raksträcka av spåret görs ett uppehåll i blodmarkeringen på en sträcka av cirka 15 meter. Dessutom ska i en av vinklarna spårläggaren gå tillbaka ca 15 meter vid sidan av det lagda spåret och göra vinkeln där. Samtidigt som spåret markeras med blod släpas en skank av ett klövvilt längs spåret. Skanken ska släpas under bloduppehållet. Vid spårets slut läggs viltdelen eller ett helt klövvilt. Om hunden anmälts som totverbeller eller bringselapportör läggs inget vilt eller viltdel vid 400-meterspunkten, istället förlängs spåret ytterligare 200 meter i svaga bukter. Vid spårslutet läggs ett helt klövvilt med storlek av minst ett vuxet rådjur. Hunden ska under spårningsarbetet föras i spårlina vars längd inte får överstiga 10 meter. Avståndet mellan hunden och förarens fattning på linan ska vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd. Hunden ska visa intresse för spåret samt visa vilja och förmåga att följa det. Den ska arbeta i ett lugnt och för eftersök lämpligt tempo, och visa god förmåga att självständigt reda ut tappter. Om hunden anmälts som totverbeller eller bringselapportör släpps hunden fri vid 400-meterspunkten för att ensam spåra de kvarstående 200 meter fram till det liggande klövviltet. Hunden ska framme vid viltet avge ståndskall tills föraren anländer, eller fatta sin bringsel och återvända till föraren som ska stanna kvar vid 400- meterspunkten. Hundens beteende vid viltet ska övervakas av särskild observatör.

Vi fikk bare muligheten til å gjennomføre blodsporelementet, det ble jeg litt lei meg for fordi jeg skulle gjerne ha gjennomført bringseldelen. Vi har trent en del på dette og jeg mener Trygve er ganske bra her nå, men det fikk jeg ikke testet nå. Derimot fikk vi gått et skikkelig bra spor. Jeg tok meg selv flere ganger i å gå å tenke på andre ting bak Trygve. Han er så lett å lese, og løser alle oppgavene sine selv uten at jeg trenger å blande meg inn. Det gikk radig og plutselig var vi ved slutten. Jeg fikk se sporet på gpsen etterpå og Trygve gikk snorrett på sporet hele tiden. Kanskje jeg skulle tatt meg sammen og gjennomført sporprøvene med han allikevel? I tillegg var sporet trukket med villsvinklov, det tror jeg ikke vi har prøvd før, derfor var det ekstra gøy =) Men jeg er ikke overrasket fordi Trygve er trent til å følge det sporet jeg setter han på - uavhengig….

Lugn på pass  og apportering

Hundens förmåga att sitta tyst och lugn på pass under jakt ska provas. Föraren står med hunden okopplad vid sin sida. Från en dold plats cirka 25 meter därifrån kastas ca en minut efter det att momentet påbörjats tre stycken jaktbara fågelvilt. Varje gång en fågel kastas avges ett skott som riktas mot den fallande fågeln. Hunden ska hela tiden hålla sig tyst och lugn. Hundens förmåga till markering, dess apporteringsvilja, effektivitet, apportgrepp och förmåga att ta dirigering ska bedömas. Momentet genomföres som en direkt fortsättning på föregående moment. Ungefär en minut efter det att provmomentet påbörjats ska hunden, med minsta möjliga förarpåverkan, apportera de tre fåglarna.

Trygve er veldig stødig i å vente på at noe skal skje, han bryr seg overhodet ikke om skudd og kast (det er noe mer spenning rundt dette i virkeligheten, men i en treningssituasjon som dette er han helt døv)  Han er god til å markere, men når det gjelder kråker er han en skikkelig idiot. Kråkefugler fremkaller et urinstinkt i han og han vil rulle seg på kadaverne. Dette er noe jeg lett retter på ved å trene litt på kråkefugler i forkant av en eventuelt prøve, men det hadde jeg ikke gjort denne gangen og Trygve rullet seg. Jeg måtte finne de groveste glosene for å få han til å slutte og plukke opp, dermed bidro jeg til litt underholdning for de som så på. Momentet i seg selv er veldig enkelt for oss, og dette med rullingen har jeg erfaring med at er lett å gjøre noe med ved å trene litt i forkant. Vi fikk gjennomført godt ved hjelp av litt språkbruk ;)

Oppsummering lørdag
Lørdag kveld ble øvelsene oppsummert. De beste ekvipasjene i hvert moment ble trukket frem. Trygve fikk skryt og premie som beste feilfrie hund i søksrutan, blodspor og smygjakten!! Det føles alltid godt med litt positiv tilbakemelding! For oss finnes forbedringspotensiale i lørdagens øvelser på reveslepet og selvfølgelig bagatellen med kråkene.

Sök under bössan

Hundens förmåga att i god kontakt med föraren effektivt avsöka en vassbevuxen strand eller en bevuxen sankmark ska provas. Längs ett cirka 30 meter bred och cirka 150 meter långt område, som ska vara så tätbevuxet att hunden i huvudsak måste arbeta utan synkontakt med föraren, ska hunden inom hagelhåll från föraren effektivt söka igenom detta och stöta upp eventuellt vilt.

Søk under bøssan handler om at hundene skal søke av området med et spanielsøk. Trygve har litt erfaring med andejakt på denne måten og synes det er dritgøy! Han søker erfarent og selv om ni hunder var før oss greide han å finne en gås som ble kjørt opp. Han fikk belønning for godt arbeide inni "vassen" og jeg synes han er helt rå!

Vattenapportering

Hundens vattenpassion och apporteringsvilja ska bedömas. Hunden ska simmande avsöka ett anvisat vassområde cirka 30 meter från startplatsen och därifrån apportera två utlagda änder. Vidare ska hunden dirigeras över öppet vatten och apportera en and som är utlagd cirka 50 meter från startplatsen. Turordningen i vilken de tre änderna apporteras är valfri. När hunden är på väg in med den andra anden kastas ytterligare en and helt synligt för hunden samtidigt som ett skott avfyras. Hunden får här inte släppa den and den redan har, förrän denna avlämnats. Därefter måste den kastade anden hämtas, innan den tredje utlagda anden får hämtas.

Dette er et vanskelig moment. Spesielt for oss fra Norge som ikke får disse kravene inn fra start av. For å få fuglene inn på en effektiv måte må hunden kunne dirigeres. Men denne gangen klarte vi faktisk å få inn alle fuglene. Det føltes utrolig fantastisk. Vi startet litt tregt, men så tok Trygve dirrigeringene mine og alt ble så sinnsykt bra! Jeg ble virkelig lykkelig og når Trygve var på vei inn med den siste anden jublet alle med oss, sikkert smittet av mine jubelrop. Jeg ønsket virkelig at Trygve skulle føle seg stor og flink, fordi det var han virkelig og det er så deilig å kjenne at dette begynner å løsne for oss!

Oppsummering

Vanligvis er det også en feltdel, men fordi vi enda er i juli kan vi ikke trene på fugl. Det er like greit, denne delen har vi jo mye trening på. 

Jeg synes denne helgen var en stor opptur. Mye fungerte utrolig bra, og når jeg egentlig bare har to momenter jeg må jobbe mer på (rev og dirrigering) så føles det overkommelig. Jeg føler jeg har kommet veldig mye lengre med Trygve siden jeg først be introdusert for dette, og hvis jeg noen gang får en ny hund skal jeg også begynne å legge til rette for disse momentene mye tidligere. Jeg har et litt travelt år i vente, men jeg funderer veldig på om jeg skulle forsøkt å melde meg opp til en prøve i år. Vi får se...

Kaningård
På vei hjem reiste vi innom Anders Due slik at Cecilie skulle få testet stoppkommandoen sin på kaninene. Det gikk forrykende bra, og jeg er veldig spent på å få se Cecilie og Tønes i fugl fremover.

Takk for turen Cecilie!

 

Prøvereglene for fullbruket finner du her: http://www.vorsteh.se/Filer/regler/Fullbruksprovsregler.pdf