Selvbestemt apport!

Haldor og Trygve har har fått med seg at flere og flere husholdninger aksepterer og praktiserer selvbestemt apport. Gutta har satt seg på bakbeina og ønsker samme praksis her hjemme hos oss.

Og for å si det rett ut, det passer skikkelig dårlig! Mitt viktigste motargument, at jeg skaffet meg hund for å slippe å vade etter ender i desember blir knust av NOAH, som lenge har vært for at dyr skal ha samme rettigheter som mennesker. De uttaler at det er bakvendt at hunder ikke skal få den samme rettigheten som kvinnene fikk allerede i 1978. Retten til selvbestemt apport står spesielt sterkt hos Trygve som ofte synes vannet er for kaldt samtidig som vi står opp alt for tidlig, eller går ut alt for sent. Han kaller det for forferdelige arbeidsforhold og synes det er helt diskriminerende at hundene ligger over 30 år etter andre samfunnsgrupper når det gjelder selvbestemmelsesrett.

Haldor på sin side synes jakten er både interessant og morsom uansett når på døgnet den foregår, men han er veldig lei all den meningsløse treningen. Han forteller at i enkelte perioder må han ut å løpe etter den samme pinnen mer enn 10 ganger på rad.  - Hvis den er så viktig for deg, voffor kaster du den da? fortviler Haldor.

For å prøve å komme til enighet har det kommet inn et forslag om å innføre enkelte restriksjoner innen apport. Personlig er jeg bekymret for ringvirkningene når man åpner for at det noen ganger er greit å ikke apportere. Men hvis det er slik det skal bli er det viktig at vi har klare linjer å følge. Det bør i det minste opprettes lokale apportnemnder som kan vurdere hva hver enkelthund faktisk bør og kan apportere. Ulempen er at individene kan bli behandlet ulikt fra nemnd til nemnd og på ulike steder i landet. Men hvem skal sitte i disse nemndene? Er det riktig å overlate dette ansvaret til hundene, og hundene alene? Mange mener at disse nemdene må være bredt sammensatt hvor både gullfisk og katter er representert - sammen med hundene. På den måten vil nemdene stadig og helt naturlig fornye seg og ikke være låst fast i gamle tankemønstre om hva som passer best for den enkelte hund.

Selv om debatten spriker og det er stor uenighet om mye enes imidlertid de fleste om at apport etter 12 uker er uaktuelt. Hvis bikkja ikke har somlet seg til apport etter 12 uker, får noen ta ansvar og få den til å innse at den har tatt feil. Dette gjelder selvsagt ikke den tørka apportrypa, den skal apporteres under alle forhold. Men alt som har sjøldaua skal ikke nødvendigvis bringes til fører, selv om både Haldor og Trygve gjør dette for sikkerhetsskyld. – Det er ikke lett å skille hva som er mutterns gjentatt opptinte apportobjekterfra fryseren  og alt annet som har påbegynt forråtnelsesprossessen, sier Haldor til sitt forsvar.

I et demokrati er ens personlige mening ikke nødvendigvis er fasit, eller den gjennomsnittelige befolkningsens mening. Det er mange hensyn å ta for at alle arter skal kunne leve i fred og fordragelighet i sammen. I vårt nabolag er det en overvekt av katter. Kattene i området har laget sin egen forening som er for selvbestemt apport når det gjelder katter. Dette har skapt en del konflikter mellom artene i nabolaget hvor hundene er klare på at det er de som bestemmer hva som skal apporteres og ikke, mens kattene mener de skal få bestemme selv om de vil bli apportert eller ikke.  Haldor og Trygve står igjen som svært forvirret!

I Kina har det vært forbudt med apport så lenge hunden har eksistert. Folk kaster apporter i hytt og gevær, men ingen hunder apporterer dem. Folk snubler i ikke-apporterte apporter, og dette genererer mange farlige situasjoner. Hunden blir syndebukken, og samfunnet reagerer med strenge avstraffelser så som Yulin Dog Festival hvor hunden blir fritt vilt. En annen side av av forbudet mot apportering er manglen på godbiter etter vellykket apportering noe som resulterer i en generell avmagring av Kinas hunder.

Sett fra menneskets synsvinkel er fordelene med tvungen apport så stor at det bør opprettholdes selv om deler av den firbente gruppen ikke er helt enig.

For å si det kort: Apport på kommando er tingen!