Apport for nybegynnere

Apport er en god egenskap i jakten med tanke på å finne igjen skadeskutt vilt, og en nødvendig egenskap for å oppnå topp premiering på prøve. Men apport er også en lek hvor vi utvikler samarbeid og kontakt. I denne artikkelen kan du lese hvordan du trinnvis lærer hunden din apport!

Ulike innlæringsmetoder
Det finnes mange måter å trene inn apport på, men de tre vanligste metodene er spontanapport, lydighetsapport (mellomting mellom spontan- og tvangsapport) eller tvangsapport. Hva du benytter deg av avhenger selvfølgelig av individet du skal trene, men de fleste hunder kan innhente, gripe og bære  et bytte fra naturens side, dermed benytter de fleste seg av spontan- eller lydighetsapport.

Spontanapportøren
Spontanapportøren liker å løpe etter det du kaster og har samtidig har lyst å gripe og bære objektet. Hvis hunden er villig til å gjøre dette har du det vi kaller en spontanapportør.  Dette kan du utnytte og utvikle ved å engasjere hunden i objektet før du kaster det av gårde, og forme øvelsen med ros når hunden gjør det den skal. Ved å forsterke det hunden allerede kan står du ofte bare igjen med å lære hunden å komme tilbake med byttet, i stedet for å spise det opp. Jeg benytter meg av spontanapport helt til hunden ikke umiddelbart vil hente den kastede apporten, eller komme tilbake til meg med den på innkalling. Da går jeg over til lydighetsapport.

Lydighetsapport
Apport er en øvelse som kan deles inn i fire momenter: holde, bære, gripe og hente. I lydighetsapporten lærer vi inn hver del for seg . Deretter setter vi alle delene sammen til en øvelse. Denne innlæringsmetoden kalles baklengskjeding og brukes for å få hunden til å gjøre en rekke atferder etter hverandre. Holde og bære er momenter hvor du benytter krav og uvilkårlighet, gripe og hente bygger på spontanapporteringen.

Før du begynner…
Før du begynner å trene på apportmomentene bør hunden kunne grunnleggende lydighet som sitt og kom. Dette vil gjøre innlæringsveien både hyggeligere og lettere. Det er en forutsetning for å begynne på første moment at hunden allerede kan sitte rolig ved siden av deg, samtidig som du setter deg ned ved siden av hunden og at den kan bli sittende mens du håndterer den og tar på den. Hvis hunden din ikke klarer å bli sittende i en slik situasjon bør du begynne med å lære den det.

Start med å lære hunden å holde
Bruk en liten apportbukk i tre, eller tøy til treningen. Bruk venstre hånd til å løfte opp leppene og legg apporten inn i munnen til hunden. Si tydelig «apport» og ros hunden. Støtt gjerne under kjeven slik at det blir lettere å holde, mens du samtidig stryker den på halsen. Hunden skal kun sitte i få sekunder før du sier «takk» og tar ut apporten. Det er ikke uvanlig at hunden vil begynne å vri seg som en orm, eller at hunden vil spytte ut apportobjektet. Hvis det skjer sier du «nei» og deretter «apport» når du legger den inn igjen.  Hvis du vil gi godbit, prøv å få inn godbiten før du tar ut apportobjektet. Du må forsterke den handlingen du trener på, altså å holde, ikke at hunden slipper. Å holde er kanskje det vanskeligeste momentet og er følgelig det som vil ta mest tid. Sørg for at dette fungerer ordentlig før du går vidrere. Hunden må klare å holde apportbukken uten å tygge. For å gjøre hunden tryggere i øvelsen bør den også kunne holde apporten mens du dytter forsiktig på apportgjenstanden, eller mens du tar på hunden. Den bør også kunne sitte rolig å holde apporten mens du reiser deg opp og går litt ifra.

Å bære skal være gøy
Hvis du har vært flink under innlæringen av å holde så slipper ikke hunden apportobjektet før du sier «takk» og tar det. Dermed kan du la hunden holde apporten, gå noen skritt ifra og lokke hunden til deg. Det kritiske øyeblikket er akkurat når hunden skal starte bevegelsen, da er det mange som slipper. Hvis det skjer sier du «nei» og legger apporten på plass. Hvis dette skjer gang etter gang har du antagelig ikke trent godt nok på å holde og du får gå tilbake. Når hunden kommer mot deg roser du før du sier «takk» når du tar imot objektet. Forleng avstanden gradvis helt til hunden kan løpe glad og fornøyd til deg samtidig som den bærer apporten. Til slutt kan du også prøve å sette hunden før du tar i mot objektet. Før du går videre bør du være sikker på at hunden mestrer å holde og bære. Hunden skal også synes det er gøy! Slurv her fører fort til problemer senere.

Lær hunden å gripe
S
om oftest kommer gripingen automatisk etter at du har holdt på med holdetreningen tilstrekkelig lenge. Hunden får en forventning om at apporten skal inn og dermed vil den ofte til slutt begynne å gripe. Men hvis det ikke skjer liker jeg godt å bruke «klikkermetoden» for å lære hunden å gripe. Hold apporten foran snuten på hunden. Hvis hunden snuser på den sier du «bra» og kaster ut en godbit på gulvet. «Bra» erstatter klikket på klikkeren og skal sies kort og fort akkurat når hundens snute berører apportgjenstanden. Når du kaster godbitene synes hundene ofte det er ekstra moro hvis de triller litt bortover gulvet fordi da utløser du jaktfunksjonen hos hunden. Dette gjør også at hundene ofte er litt mer og tar litt mer iniativ i treningen. Etter et par repitisjoner vil hunden skjønne at å berøre apportbukken utløser godis, og den vil gjenta handlingen. Når hunden gjør dette hver gang, og interessen er etablert øker du kravene for å få godbit. Det vil si at hunden må åpne munnen over apporten, deretter sette tennene i den, du må kreve et bedre grep for å så la den holde den et sekund, før du sier «bra» og godbiten kommer. Deretter må du variere hvorfra hunden må gripe apporten. Du må holde den i forskjellige høyder og vinkler, legge den fra deg på gulv og stoler samt variere avstanden. Det blir en slags lek hvor du utnytter hundens iniativ og forventning til å utløse adferd. Denne leken kan du faktisk utvide helt til du står der med den ferdige øvelsen. Men under innlæringen av å gripe trenger du ikke bry deg om at hunden slipper objektet når du sier «bra». Det ordner seg når du krever at hunden skal holde apportobjektet en stund etter den har grepet. Da gir vi oss med «klikkermetoden» og går tilbake til å ta i mot med «takk», eller «slipp»

Å hente apporten
Å hente er den siste delen av de fire apportmomentene, og nå setter vi også i sammen momentene til en øvelse fordi når hunden henter apporten skal den også gripe og bære den tilbake til deg. Nå skal vi få se glede og arbeidsvilje vokse frem. Aller først kaster du apporten slik at den lander synlig for hunden. Du kan godt leke opp hunden litt først slik at den er fokusert og motivert. Pass på at du jobber i motvind i starten. Når hunden kommer inn med apporten roser du den i fra det øyeblikket den griper apporten og viser at den vil komme tilbake til deg. Hvis hunden ikke kommer i full fart kan du motivere den ved å snu ryggen til og løpe i motsatt retning mens du leker litt klovn.  Videre kaster du apporten i høyt gress slik at hunden ikke ser nøyaktig hvor den ble av. Den ferdige øvelsen innebærer at hunden kan lete opp viltet, eller dummyen, uten at den har sett at den er blitt kastet på forhånd. La hunden bli igjen inne mens du går og kaster ut apporten. Øk avstanden mellom hunden og apporten gradvis. Hvis hunden virker til å ha lav motivasjon i disse første «blinde» apportsøkene, så kan du legge ut flere apporter slik at hunden raskere finner noe og får sin belønning. Deretter legger du ut færre og færre slik at det gradvis kreves mer jobb for å lykkes. 

Fra dummy til vilt
Hittil har vi brukt samme apportobjektet i treningen. Selv om jeg først og fremst skal bruke hunden til å apportere skutt vilt på jakt vil jeg se at hunden kan apportere ulike apportgjenstander med ulik tyngde og størrelse før jeg begynner med viltet. Når du føler deg klar til å begynne med vilt kan du begynne med en tørket, eller opptint fugl. Bruk det viltet du skal jakte på, eller det som forekommer på prøvene du skal delta på. Pass på at viltet ser fint ut. Blod og åpent kjøtt motiverer ofte hundene til å tygge mer og vi trenger ikke provosere dette frem i en innlæringssituasjon. Start på begynnelsen igjen med å lære hunden å holde fuglen. Vær veldig nøye med at hunden ikke får lov til å tygge! Når hunden holder uten å tygge lar du hunden gå fri ved foten mens den må bære den. Til slutt får hunden hente den etter at du har kastet den et stykke fra deg.  Ofte er det ikke noe problem å få tilbake gjenstandene vi bruker under innlæringen, men når vi går over til vilt vil flere oppleve at hundene ikke vil levere fra seg byttet. Da kan du forsøke å bytte med en godbit, eller en leke som hunden vil ha. Hvis du har en hund med stort viltbegjær er det ikke sikkert den vil bytte. Da får du si «nei» og eventuelt følge opp med en korreksjon slik at den gir fra seg byttet.

Variasjon
Den aller sikreste måten å få en god apportør på er å variere treningen tilstrekkelig. Du kan variere steder, biotop, avstand til apporten, selve objektene og antall objekter. Du kan tråkke over området for å lære hunden å følge luftvitring fremfor dine spor. Du kan også variere tiden fra utlegg til når du sender hunden. Det er bare fantasien som setter grenser, så bruk fantasien til å gjøre treningen morsom for deg og hunden din. Å lære hunden å hente objekter i vann er også en naturlig forlengelse av denne øvelsen.

Lykke til!