Jaktprøve: Hvordan melde seg på fuglehundprøve?

Er du ny med jaktprøve og lurer på hvordan du kan melde deg på en prøve? I denne filmen går jeg igjennom påmeldingsprosessen og forklarer de ulike stegene underveis.

Det å delta på jaktprøver, - både høst og vinter – er det mange jakthundeiere som bruker tid og penger på. Noen fordi de har fått en god hund og har lyst til å få prøvd den i konkurranse med andre hunder, - andre fordi de er oppdrettere og vil få større oppmerksomhet rundt sine hunder og avl på disse dersom de oppnår gode resultater på jaktprøver.

Du kan melde deg på jaktprøve ved å trykke på denne linken: dogweb.no/prove-paamelding/

 

Påmelding på jaktprøve som går over flere dager

Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK: UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3.

UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).

Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve. Da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2.

 

Hva hvis jeg havner på venteliste når jeg har meldt meg på jaktprøve?

Man må ta høyde for at dette kan skje når man melder på jaktprøve som er populære. Imidlertid, ved store prøver som har mange terreng og deltakere vil det også bli frafall ettersom man nærmer seg prøvestart (løpetid, skader og andre forhold), slik at mange vil komme med likevel fra ventelisten. Ønsker man ikke å ha plass på venteliste (kanskje fordi du står langt bak på listen), sier man raskt i fra til arrangøren og får startkontingenten refundert. Har man imidlertid beholdt plassen på ventelisten, men ikke møter opp på prøvedagen og blir da ropt opp til ledig plass, vil man ikke ha krav på refusjon.

Husk også på at veterinærattest/legeattest skal sendes prøvearrangør og være dem i hende innen 12 timer før prøvestart for å være berettiget til 80% refusjon av startkontingenten.

 

Foreslåtte artikler: 

Apportprøveskolen

Hjelp, hunden min stresser på jaktprøver!