Fra valp til rios

Foredrag

"Fra valp til RIOs" tar for seg hvordan jeg trener hund til RIOs, og er en kombinasjon av forelesning og film. Jeg er opptatt av samarbeid og lydighet og mener at dette får jeg ved å trene hunden systematisk og ved å bygge opp øvelsene slik at den blir bedre rustet til å takle de utfordringene som den senere skal utsettes for. Jeg opplever at det folk ofte savner er inspirasjon til konkrete øvelser man kan trene slik at man får en mer naturlig vei fra sitt i stua, til sitt i fjellet, og i dette foredraget presenterer jeg mitt tankesett og viser helt konkret hvordan jeg går frem.

Foredraget varer ca 2 timer.